Indkaldelse til Generalforsamling Svogerslev Dart.

Svogerslev Dart

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Afholdes søndag d. 18.februar2024 kl.13.00 i klubhuset.  I henhold til vedtægterne.

 

Dagsorden:

 

  1. Formanden byder velkommen, herefter valg af Dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere-
  3. Bestyrelsens beretning ved Formanden – herunder orientering fra aktivitetsudvalget og turnerings ansvarlig.
  4. Fremlæggelse af regnskab ved / kasser Gitte.
  5. Indkommende forslag – Skal være bestyrelsen i hænde senest d.4. februar 2024.Forslag kan sendes til Brian eller afleveres skrifteligt i Klubben.
  6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen på valg er Brian Ringstrøm ( modtager ikke genvalg) og ny valg for en periode på 1. år da Jens Erik Johansen er udtrådt af bestyrelsen.
  7. Valg af kasser Gitte modtager genvalg.
  8. Valg af Revisor, på valg er Karsten Jeppesen
  9. Valg af revisor suppleant
  • . Eventuelt

På bestyrelsens vegne

Brian Ringstrøm

FORSLAG TIL BESTYRELSEN

unsplash