REFERAT SVOGERSLEV DART

Svogerslev Dart

Referat fra bestyrelsesmøde i Svogerslev Dart d. 21/2 2024.

 

Fuld fremmøde fra bestyrelses side.

 

Valg af ny formand er      Felix Hansen

Valg af Næstformand er  Michael Mejer

Valg af referent er             Jette Mejer

 

Nye åbningstider i klubben bliver onsdag og fredag fra kl. 14 til tidligst kl. 19

Søndag er åbningstiden stadig kl. 13 – 18.

Det træder i kraft d. 1/3 og vi prøver det af i 3 mdr. til at start med .

Dette pga at det nogle gange er svært at få besat vagterne  , på den måde kan en person tage en hel vagt .  Der er stadig mulighed for at dele vagten  ,hvis man ikke ønsker en hel dag .

 

Ang udsugning arbejder Felix på en løsning.


vedr. rygning, er der rygeforbud ved 2 borde og i dartområde.

 

Bestyrelsen arrangerer påskefrokost d. 27/4 kl 14.

Det er kun tilmeldte medlemmer der kan deltage i arrangementer, som ligger udenfor klubbens normale åbningdage .

 

Aktivitetsudvalget starter op igen , hvis nogle har gode ideer til aktivitet er de meget velkommen til at kontakte Jette.

 

MVH

Jette Mejer

Referent

Et referat fra bestyrelses møde d. 30/11-22.

Mvh.

Jens

Referent

Referat fra bestyrelsesmøde i Svogerslev Dart klub 21/10-22.

1. Brian takkede aktivitets Jette for en super indsat, sammen med de frivillige hun har.

2. Elpriser stiger og stiger derfor er det nødvendig med fastholdelse af priser i klubben.

3. Der oprettes en bestyrelses mail så alle kan skrive forslag og andre ting direkte til bestyrelsen.

4. Vi mangler mange mail adresser på medlemmer i klubben - så kom med den, så alle kan følge med.

5. Kasseren oplyser at bank navne skifte stort set er på plads.

6. Jette oplyser der afholdes julefrokost d.21/1-23 - nærmere herom følger.

7. Felix fortæller den nu ærende turnering kører efter planen.

Referat fra bestyrelsesmøde i Svogerslev Dart klub 21/10-22.

Fuld fremmøde fra bestyrelses side.

Orienter v/ formanden. Varmeblæser i lokalet skal være tændt, den der lukker og slukker sætter varmen på 20 grader.

Salg af chips udgår.

Fordeling af opgaver,

Brian er indkøbs ansvarlig for øl, vand, øvrige klares ad hook.  

Felix turnerings ansvarlig.

Gitte overtager alt økonomi , når bank skifte er 100% på plads.

Jette overtager Facebook siden,

Karin R er administrator af klubbens hjemmeside. 

Vin priser er igen 20 kr, uanset hvilket vin.

Kommende arrangementer.

Halloween 29/10,

julehygge 27/11,

julefrokost 21/1-2023 

Jette er tovholder og ansvarlig. 

Åbningstider er stadig onsdag 13-20, fredag 13- 20 og søndag 13-18.

Skal vi offentlig gøre der ryges i klubben, Jette sætter rygeskilt op ved indgangsdøren så eventuelle nye medlemmer / gæster kan se der ryges i Svogerslev Dart klub.

Eventuelt - intet, næste møde i februar 2023  inden den kommende generalforsamling i marts - nærmer herom i det nye år.

Referent 

Jens

NY BESTYRELSE

Svogerslev d. 24. 08 2022

Iflg. vedtægterne konstituerer Bestyrelsen Sig selv.


Konstituerende møde i Svogerslev Dartklub.

Efter den ekstraordinære generalforsamling d. 24.08-2022 afholdte klubben et konstituerende møde med følgende resultat:

Formand: Brian Ringstrøm (på valg igen 2023)

Kasserer: Birgitte Kruuse (på valg igen 2024)